Jak zostać nierezydentem polskim? nierezydent.pl

nierezydent.pl

Jak zostać nierezydentem polskim? nierezydent.pl

Inne tematy:

Nierezydent

Za nierezydenta uważa się osobę, która w rozumieniu przepisów podatkowych nie posiada miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

Innymi słowy nierezydent to:

Alternatywy dla polskiej rezydencji

Każdy, kto mieszka w Polsce zna realia i warto rozważyć zmianę rezydencji Polskiej na dowolną inna, chociażby jednego z sąsiadów, np Niemcy. Niemcy oferują stabilne prawo, dlatego z perspektywy rezydenta Niemiec łatwiej rozwijać globalne Startup-y Poza tym istnieje kilka krajów, w których można prowadzić bezpiecznie jedną z wielu działalności, sprofilowaną do usług, inwestycji długoterminowych itp.

Zmiana rezydencji podatkowej

Łatwo jest uzyskać status rezydenta w innym kraju, ale problem może pojawić się przy jego utracie.

Jak utracić status redydencji podatkowej w Polsce?

Centrum interesów życiowych jest tam, gdzie jest:

Warto być przygotowanym na weryfikacje rezydencji przez urzędy podatkowe

Status rezydencji

Status rezydencji podatkowej w Polsce zależy od tego, czy dana osoba fizyczna posiada miejsce zamieszkania dla celów PDOF w Polsce. Jeśli ma miejsce zamieszkania w Polsce - podlega w naszym kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że opodatkowaniu podlega w takim przypadku światowy dochód bez względu na miejsce jego uzyskania. Z kolei, jeśli nie ma miejsca zamieszkania w Polsce - podlega jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W takiej sytuacji opodatkowaniu podlega jedynie dochód uzyskany na terytorium Polski.

kiedy osoba fizyczna posiada miejsce zamieszkania w Polsce?

Interesy osobiste

Interesy gospodarcze

Większość UPO zawiera wyraźne wskazówki, jak rozstrzygnąć taki konflikt. Zgodnie z przepisami większości UPO, w takiej sytuacji, tj. gdy dana osoba fizyczna uznawana jest za posiadającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych zarówno w Polsce jak i za granicą, w celu jednoznacznego określenia jej miejsca zamieszkania stosuje się następujące zasady według:

Stałego miejsca zamieszkania - osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania;

Ośrodka interesów życiowych - jeżeli ma stałe miejsce zamieszkania zarówno w Polsce jak i zagranicą, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym państwie, z którym ma ona ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);

Przebywania - jeżeli nie można ustalić, w którym państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym państwie, w którym zwykle przebywa;

Obywatelstwa - jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obu państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym państwie, którego jest obywatelem;

Procedury wzajemnego porozumienia się obu krajów - jeżeli osoba jest obywatelem obydwu państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy umawiających się państw rozstrzygną tę kwestię w drodze wzajemnego porozumienia.

Wskazać przy tym należy, iż reguły kolizyjne w zakresie określenia rezydencji podatkowej na gruncie UPO stosuje się kolejno. Oznacza to, że w przypadku rozstrzygnięcia rezydencji w oparciu o pierwsze kryterium, tj. miejsce zamieszkania, kolejne nie są już stosowane.

Jak ustalić rezydencję podatkową?

Ustalenie rezydencji podatkowej może przysparzać trudności. Niemniej jednak postępując według zasad opisanych poniżej, w większości przypadków będzie można rozstrzygnąć, w którym kraju osoba jest rezydentem podatkowym.

Krok 1

Jeżeli na podstawie polskich przepisów osoba jest uznana za nierezydenta podatkowego w Polsce, gdyż nie ma w Polsce centrum interesów życiowych w Polsce i nie przebywa w naszym kraju co najmniej 183 dni w roku kalendarzowym, nie ma konieczności dokonywania dalszej analizy. W takiej sytuacji mamy do czynienia z nierezydentem, a więc osobą posiadającą ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Taka osoba będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce tylko i wyłącznie od dochodów uzyskanych z polskich źródeł przychodów.

Krok 2

Jeżeli na podstawie polskich przepisów osoba jest rezydentem podatkowym w Polsce (tj. posiada w Polsce centrum interesów życiowych i/lub jej pobyt przekracza 183 dni), wtedy należy sprawdzić, czy taka osoba może być uznana za rezydenta podatkowego również w innym kraju. Warto przy tym zaznaczyć, iż kryteria decydujące o rezydencji w innych krajach mogą znacznie odbiegać od tych stosowanych przez Polskę.

W ramach tego kroku koniecznym jest zbadanie co najmniej kraju, z którego osoba przyjechała lub do którego wyjeżdża oraz kraju obywatelstwa. Jeżeli po dokonaniu analizy okaże się, że nie ma innych krajów uznających osobę za rezydenta podatkowego, wtedy nie ma konieczności dokonywania analizy dalszych przepisów. Osoba, w takiej sytuacji, uznana będzie za rezydenta podatkowego w Polsce, co oznacza, że będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce od całości swoich światowych dochodów.

Niemniej jednak, jeśli się okaże, że jest taki kraj, który na podstawie swojego wewnętrznego ustawodawstwa również uzna daną osobę za rezydenta podatkowego, wtedy należy przejść do kolejnego kroku celem rozstrzygnięcia tak powstałego konfliktu rezydencji.

Krok 3

W związku z pojawieniem się konfliktu rezydencji, tj. uznania danej osoby za rezydenta podatkowego w dwóch państwach, celem jego rozstrzygnięcia należy zastosować reguły kolizyjne przewidziane w UPO (wskazane powyżej). W większości przypadków taki konflikt rezydencji zostaje rozwiązany w oparciu o ich zastosowanie. Jeśli jednak między Polską a innym krajem, z którego osoba przyjechała lub do którego zostaje oddelegowana, nie ma umowy, wtedy może nam grozić podwójne opodatkowanie dochodu.

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/doradztwo-prawne/articles/newsletter-strefa-pracodawcy-podatki-i-prawo/oddelegowania_rezydent_nierezydent_obcokrajowiec.html

Estonia

Dla kogo?

Ogólnie rzecz biorąc, e-Rezydencja w Estonii najlepiej nadaje się dla przedsiębiorców lub freelancerów, którzy:

Dla kogo nie jest estońska jurysdykcja?

Korzyści estońskiej e-rezydencji

Już tylko te korzyści oferują dobre warunki dla rozwijającej się firmy, Startup-u Poza tym aby zacząć nie trzeba jechać do Estonii, tylko odebrać osobiście w konsulacie kartę e-rezydencji.

Jak zacząłem?

  1. Wypełniłem wniosek o kartę e-rezydencji Application for e-Resident’s ID

  2. Następnie opłaciłem, How much and how to pay? - E-Resident’s digital ID

  3. Po kilku tygodniach odebrałem dokument (wraz z czytnikiem) w konsulacie Estonii

  4. Konto bankowe założyłem w firmie Wise

  5. Rachunkowość prowadzi firma Xolo

Nie zajmuję się doradztwem podatkowym, ale dla własnego dobra przeanalizowałem kilka lokalizacji i z punktu widzenia Freelancera IT opłaca się rozwijać startup usługowy SaaS właśnie w Estonii.

Na początek polecam zobaczyć stronę biura rachunkowego Xolo w celu zapoznania się z kosztami

Koszty

E-rezydencja

koszt jest związany z opłatą za kartę erezydencji:

Pay state fee and receive confirmation email after successfully submitting. State fee: €100-120.

Księgowość

Koszty prowadzenia wynikają z co-miesięcznych kosztów księgowości, są zależne od potrzeb, zaczynają się od 79EUR miesięcznie, raporty coroczne są wliczone

Profil firmy

Proszę mieć na uwadze, że założenie spółki w tym modelu nie ma na celu zastąpienie tylko dopełnienie i wykorzystanie pewnej specyfiki prowadzenia firmy w Estonii. Mniej korzystnie wygląda prowadzenie spółki. gdy jest się rezydentem a nie rezydentem Estonii.

Cele zakładania spółki w Estonii

Dla kogo, przykłady

Warto czytać u źródła: https://e-resident.gov.ee/start-a-company/

Tutaj odpowiedzi dla kogo jest estońska spółka: https://e-resident.gov.ee/blog/posts/is-e-residency-for-me

W skrajności konieczna jest licencja na pewne obszary działalności: https://learn.e-resident.gov.ee/hc/en-us/articles/360000633817-Business-licenses

Georgia

Poti Free Industrial Zone

Poti Free Industrial Zone

The Poti Free Industrial Zone (Poti FIZ) is strategically located near to the Black Sea port city of Poti, the largest sea port in Georgia. Favorable location makes it very attractive place for business start-up in a tax-friendly environment. The Poti Free Industrial Zone is the first free industrial zone in the region and it has been fully functional since 2010, and accommodates business and investors from different kind of fields. Poti FIZ covers 3.0 million sq.m..  Most part of the land is occupied by range of industrial and logistics activities, from light manufacturing to more heavy industries such as chemical, steel, and processing.  Because of a tax-free environment, favorable location, quick and easy business set-up process, Poti FIZ has become the most attractive FIZ in the region for doing business.

##
Benefits of Poti Free Industrial Zone

Tax Comparison - you are not paying

Tax in Poti Free Zone Company

Tax in Georgia mainland company (LTD, …)

VAT 0% VAT 18%
Corporate Profit  Tax 0% Corporate Profit  Tax 15%
Tax on Dividend Withdrawal  0%   Tax on Dividend Withdrawal    0%    5%
Property 0%    Property up to 1%
Import 0% of import value Import up to 18% of import value
Export 0% Export 0%
Personal Income (payable by employee) 20% Personal Income (payable by employee) 20%

Product import to FIZ

From Georgia to Company registered at Poti FIZ

4% duty (out of invoice value) 0% VAT

From other countries to Company registered at Poti FIZ

0% - Tax on Import 0% VAT

Product export from FIZ

From company registered at Poti FIZ to Georgia

4% duty (out of invoice value)

0% VAT 0% tax on profit

From company registered at Poti FIZ to other countries

0% tax on export

0% VAT

0% tax on profit

0% tax on dividend

0% tax on property

Buyer company in Georgia (buying product exported From company registered at Poti FIZ to Georgia)

0% or 12% - Tax on import

18% - VAT

Investors who are going to do a business in Poti FIZ can establish a company under one of the following legal entities

Limited Company (LLC)

Minimum one physical entity may establish an LLC

Company is liable to the creditors with all of its assets

No minimum share capital is required for this type of company

Registration Timeline: 1-2 business days

General Partneship (GP)

Minimum two partners may establish GP, performing business under the same name

Company is liable to the creditors with all of its assets

Registration Timeline: 1-2 business days

Limited Partneship (LP)

Formed by two or more persons with different roles in a company, performing business under the same name

Company is liable to the creditors with the warranted amount payable by one or more partners

Registration Timeline: 1-2 business days

Joint Stock Company (JSC)

Capital is shared based on class and number of stocks according to the company charter

Company is liable to the creditors with all of its assets

Share capital can be defined with any amount

Registration Timeline: 1-2 business days

Dlaczego powstała ta strona?

Kim jest nierezydent ?

https://www.eesti.pl/e-rezydencja-krok-po-kroku-13433.html

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-nierezydent-kto-to-taki-jakie-ma-przywileje-i-obowiazki


Tom Sapletta


https://github.com/nierezydent/www.git